در حال نمایش 22 نتیجه

قانون تجارت جهانگیر منصور 1402

800,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوقی كنونی دکتر محمد دمرچیلی،دکتر علی حاتمی،دکتر محسن قرائی

4,500,000 ریال

قانون تجارت (جیبی_سیمی) حقوق یار

600,000 ریال

قانون تجارت محمدرضا ملکی (داد آفرین)

2,700,000 ریال

قانون تجارت (قوه قضاییه)

750,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون تجارت مصوب 1311/02/13با اصلاحات و الحاقات بعدی) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

1,700,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تجارت و مقررات آن (ریاست جمهوری/رقعی)

500,000 ریال

نکته نویس قانون تجارت به همراه قانون صدور چک احمد غفوری

1,850,000 ریال

قانون تجارت نموداری حبیب الله جمادی و رضا بولاغی

1,400,000 ریال

قانون تجارت تحریری

285,000 ریال

قانون تجارت آسان محمود رمضانی

2,500,000 ریال

قانون تجارت تحریری (سیمی/1402)

1,500,000 ریال

قانون تجارت الکترونیکی در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

قیمت اصلی 6,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,700,000 ریال است.

قانون تجارت سیدرضا موسوی و حسن علی یاری (توازن)

1,490,000 ریال

قانون تجارت در نظم حقوق کنونی فرشید فرحناکیان

قیمت اصلی 4,900,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,850,000 ریال است.

مجموعه قوانین دست نویس قانون تجارت شقایق چمن خواه

2,480,000 ریال

آسان خوان قانون تجارت مهدی احمدزاده

1,000,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون تجارت سیدرضا موسوی و یحیی پیری

2,300,000 ریال

قانون تجارت در جامه نمودار

700,000 ریال

شرح قانون تجارت بابک پاک نیا

2,500,000 ریال

مجموعه قوانین نکته نگار قانون تجارت سیدرضا موسوی و امین صمدی (سیمی/توازن)

850,000 ریال

نوین قانون تجارت دکتر فرید کمیجانی

2,800,000 ریال