مشاهده همه 13 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آزمون یار قوانین خاص (حقوقی؛کیفری) بابک زاررعی؛امید گرامی طیبی؛مهتاب رهبر

800,000 ریال

تست قوانین خاص (کیفری) دکتر شادی عظیم زاده– گلاویژ شیخ الاسلامی

720,000 ریال

شرح جامع قوانین خاص جزایی امین بخشی زاده اهری

1,200,000 ریال

قوانین خاص حقوقی و جزایی اعلامی اسکودا مهرداد معمارزاده

700,000 ریال

قوانین خاص حقوقی،کیفری سید رضا موسوی – سید اکبر موسوی (سیمی/توازن)

890,000 ریال

قوانین خاص نموداری حقوقی و کیفری محمد فرامرزی

1,350,000 ریال

مجموعه پرسشهای قوانین خاص(حقوقی و کیفری) مجتبی جهان تیغی

800,000 ریال

مجموعه قوانین خاص (حقوقی )دکتر شادی عظیم زاده، گلاویژ شیخ الاسلامی

800,000 ریال

مجموعه قوانین خاص (کیفری )دکتر شادی عظیم زاده، گلاویژ شیخ الاسلامی

740,000 ریال

مجموعه قوانین خاص حقوقی – کیفری منطبق با اطلاعیه اسکودا 1399 حمیدرضا خانی

1,000,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس قوانین خاص جزایی

480,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات خاص حقوقی و کیفری سید مهدی کمالان

2,000,000 ریال

منتخب قوانین خاص حقوقی و کیفری علی رسولی زکریا

1,250,000 ریال