مشاهده همه 9 نتیجه

حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قوانین و مقررات سید علی اصغر باختر

520,000 ریال

قانون شوراهای حل اختلاف محسن لطفی گماسایی

120,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری جهانگیر منصور 1401

1,600,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

300,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری سیدرضا موسوی و سیدحمید موسوی (توازن)

600,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی سید مهدی کمالان

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به (استان؛شهر؛شهرستان؛روستا و شهرداری ) جهانیگر منصور 1401 (گالینگور وزیری)

3,600,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری شوراهای اسلامی سید مهدی کمالان

3,000,000 ریال

محشای قانون شهرداری غلامحسین عبدالهی

1,550,000 ریال