مشاهده همه 12 نتیجه

تنقیح مجموعه مقررات شهرداری و شوراهای اسلامی و قوانین مرتبط در نظم کنونی جلیل پورسلیم بناب

3,400,000 ریال

حدود اختیارات شوراهای اسلامی کشور در قوانین و مقررات سید علی اصغر باختر

520,000 ریال

قانون شوراهای حل اختلاف محسن لطفی گماسایی

120,000 ریال

قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری جهانگیر منصور 1401

1,600,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و مقررات مرتبط

300,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات امور اراضی فاقد سند علی اصغر شفیعی خورشیدی

1,150,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات شهر و شهرداری سیدرضا موسوی و سیدحمید موسوی (توازن)

950,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات شوراهای اسلامی سید مهدی کمالان

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به (استان؛شهر؛شهرستان؛روستا و شهرداری ) جهانیگر منصور 1401 (گالینگور وزیری)

3,800,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری شوراهای اسلامی سید مهدی کمالان

5,000,000 ریال

محشای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها امید محمدی

3,300,000 ریال

محشای قانون شهرداری غلامحسین عبدالهی

2,600,000 ریال