مشاهده همه 13 نتیجه

قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده دکتر فرشید فریدونی؛بهمن امیری

600,000 ریال

قانون مالیات بر ارزش افزوده احمد غفارزاده

400,000 ریال

قانون مالیات را قورت بده محمدجواد عظیمی فرد

1,700,000 ریال

قوانین مالیات های مستقیم جهانگیر منصور 1401

1,000,000 ریال

مجموعه قوانین مالیات بر ارزش افزوده محمد برزگری،علیرضا رجب پور 1401

2,000,000 ریال

مجموعه قوانین مالیات های مستقیم محمد برزگری – علیرضا رجب پور 1401

3,000,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی 99 غلامرضا کرمی

1,700,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی احمد غفارزاده (1401)

1,600,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی عباس وفادار،فرزاد شهدادفرد،حمید خادم (1401)

2,600,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی محمد برزگری – علیرضا رجب پور 1401

4,600,000 ریال

مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم غلامحسین دوانی

1,600,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و معاملات دولتی سید مهدی کمالان

6,000,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالیاتی دکتر احمد آخوندی (1401)

2,300,000 ریال