نمایش 1–30 از 44 نتیجه

قانون مجازات اسلامی جهانگیر منصور 1403

1,400,000 ریال

مجموعه قانون مجازات اسلامی ریاست جمهوری

1,500,000 ریال

شرح قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دکتر محمد مصدق

700,000 ریال

قوانین بدون غلط (قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01و مقررات مرتبط) معرب و تنقیحی علی رسولی زکریا

1,600,000 ریال

مجموعه تنقیحی قوانین و مقررات جرایم و مجازات ها

2,850,000 ریال

قانون مجازات اسلامی(سیمی_جیبی)حقوق یار

800,000 ریال

محشای قانون مجازات اسلامی(گالینگور) دکتر ایرج گلدوزیان

5,150,000 ریال

قانون مجازات اسلامی اسماعیل ساولانی (داد آفرین)

2,900,000 ریال

نکته نویس قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

1,850,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (2) دکتر سید علیرضا میرکمالی؛سحر صالح احمدی

5,000,000 ریال

نگرشی کابردی به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری احمدرضا عابدی

400,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی(جلد اول)دکتر محمد ابراهیم شمس ناتری

550,000 ریال

شرح مزجی امین بخشی زاده اهری

500,000 ریال

قانون مجازات اسلامی (قوه قضاییه/رقعی)

2,300,000 ریال

قانون مجازات اسلامی دکتر حسین گرامی؛دکتر مجتبی فرهمند

2,500,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (1) دکتر سید علیرضا میرکمالی؛سحر صالح احمدی

7,000,000 ریال

قانون مجازات اسلامی مصوب1392 (با اصلاحات1399) دکتر بهداد کامفر

1,200,000 ریال

تاملات شرحی بر قانون مجازات اسلامی(مشتمل بر کتاب اول تا چهارم)دکتر محسن برهانی،الهه لطفعلی زاده

4,150,000 ریال

محشای قانون مجازات اسلامی (قوه قضاییه)

3,500,000 ریال

قانون مجازات اسلامی تحریری (سیمی/1402)

1,850,000 ریال

قانون مجازات اسلامی سیدمحمد کیان،سیدرضا موسوی

1,490,000 ریال

شرح جامع قوانین خاص جزایی امین بخشی زاده اهری

1,200,000 ریال

قانون مجازات اسلامی آسان محمود رمضانی

1,800,000 ریال

قانون مجازات اسلامی در جامه نمودار

1,200,000 ریال

قانون مجازات اسلامی دکتر بابک فرهی (1401/سیمی)

800,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس مجازات اسلامی مهدی صیادی

3,200,000 ریال

سریع خوان قانون کاهش مجازات حبس تعزیری دکتر جعفر فراست

1,270,000 ریال

کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی محمدحسین کارخیران (2جلدی)

25,300,000 ریال

مجموعه قوانین دست نویس قوانین خاص جزایی میثم ابراهیمی

1,100,000 ریال

آسان خوان قانون مجازات اسلامی دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

3,800,000 ریال