در حال نمایش 17 نتیجه

چک در قانون و رویه قضایی (قوه قضاییه)

قیمت اصلی 4,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,800,000 ریال است.

چک در نظم نوین محسن قاسمی؛رامین قاسمی

550,000 ریال

سیر تا پیاز چک دکتر امیر خواجه زاده؛دکتر احسان پهلوانی فرد

500,000 ریال

شرح ماده به ماده قانون صدور چک دکتر حسین گرامی

300,000 ریال

قانون چک برای همه مهدی رضوی فرد؛طاهره اخوان

250,000 ریال

قانون صدور چک تحریری (جیبی)

60,000 ریال

قانون صدور چک سیداحمد باختر

180,000 ریال

قوانين صدور چك در نظم حقوقی كنونی سعید صالح احمدی

2,500,000 ریال

قوانین چک؛سفته؛برات؛قانون صدور چک جهانگیر منصور 1402

600,000 ریال

مباحث کاربردی چک و سفته محمدرضا ایران نژاد

650,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات چک امیر هوشنگ ساسانژاد

1,500,000 ریال

محشای چک و سفته در رویه قضایی علی شعبانی

2,200,000 ریال

محشای قانون صدور چک احسان مظفری

420,000 ریال

محشای قانون صدور چک سید محمد حسینی

500,000 ریال

محشای کاربردی قانون اصلاح قانون صدور چک سید بهروز رضوی

380,000 ریال

منظومه چک دکتر محمدمهدی توکلی

قیمت اصلی 2,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,400,000 ریال است.

نگرشی کاربردی به چک احمدرضا عابدی

1,100,000 ریال