مشاهده همه 17 نتیجه

شرح جامع حقوق بیمه و تامین اجتماعی (تئوری – کاربردی) علی سلیمی

2,400,000 ریال

شرح جامع قانون بیمه اجباری آرش خدایاری

2,200,000 ریال

شرح جامع قانون بیمه امیر برابری،حسین احمدی

1,700,000 ریال

قانون بیمه اجباری خسارات وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در نظم حقوق کنونی شیخوند

1,600,000 ریال

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل محسن لطفی گماسایی(جیبی)

130,000 ریال

قانون کار جهانگیر منصور 1402

900,000 ریال

قانون کار در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

5,000,000 ریال

قانون کار در نظم حقوقی کنونی وحید حاجی زاده

2,500,000 ریال

قوانین و مقررات استخدامی جهانگیر منصور 1402

1,300,000 ریال

قوانین و مقررات بیمه جهانگیر منصور (1402/گالینگور)

3,000,000 ریال

قوانین و مقررات کار؛رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1402

2,400,000 ریال

قوانین و مقررات مربوطه به رفاه و تامین اجتماعی جهانگیر منصور 1402

950,000 ریال

کاملترین مجموعه محشی قانون کار محمدحسین کارخیران

2,050,000 ریال

مجموعه تنقیحی قانون کار (ریاست جمهوری)

160,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات رفاه ؛کار ؛ تامین اجتماعی سیدرضا موسوی (توازن)

890,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی غلامحسین دوانی

3,200,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی سید مهدی کمالان

4,400,000 ریال