مشاهده همه 29 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

قوانین خاص حقوق خصوصی در نظم حقوقی کنونی سعید صالح احمدی

2,900,000 ریال

مجموعه قوانین تنقیح شده حقوقی کاربردی (همراه با قاب) 5 جلدی

3,100,000 ریال

مجموعه قوانین تنقیح شده کیفری کاربردی (همراه با قاب) ۶ جلدی

3,950,000 ریال

مجموعه قوانین ثنا غلامرضا قناعت

2,950,000 ریال

مجموعه قوانین صبا دکتر صفر بیگ زاده (1400)

2,400,000 ریال

مجموعه قوانین کاربردی مجد (حقوقی-کیفری)

1,500,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی 99 غلامرضا کرمی

1,700,000 ریال

مجموعه قوانین مالیاتی محمد برزگری – علیرضا رجب پور 1400

1,660,000 ریال

مجموعه قوانین مالیتهای مستقیم غلامحسین دوانی

990,000 ریال

مجموعه قوانین معاملات دولتی (مناقصه و مزایده) سید محمد کیان – رسول حیدری آیت

1,300,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات آب احمد معماری

550,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات ارزی احسان مهدوی ، محمد یگانه آبکنار

500,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی

70,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات خاص حقوقی و کیفری سید مهدی کمالان

2,000,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات ربا و معاملات ربوی سید بهروز رضوی

380,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی غلامحسین دوانی

980,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مالیاتی 1399 عباس وفادار-فرزاد شهدادفرد

900,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات مربوط به (استان؛شهر؛شهرستان؛روستا و شهرداری ) جهانیگر منصور 1400

2,400,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات منابع طبیعی اسماعیل آقاجانلو

1,300,000 ریال

مجموعه کامل قانون و مقررات مالیاتی احمد زارع مقدم

1,200,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات اراضی و آب سید مهدی کمالان

2,500,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات ثبتی سید مهدی کمالان

1,600,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات شهرداری شوراهای اسلامی سید مهدی کمالان

3,000,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات کار و تامین اجتماعی سید مهدی کمالان

2,700,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات مالی و محاسباتی و معاملات دولتی سید مهدی کمالان

3,500,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات نیروهای مسلح سید مهدی کمالان

1,200,000 ریال

هندبوک قوانین حقوقی و کیفری آوا -منصور قرایی

1,600,000 ریال

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی کیفری سید مهدی کمالان

2,200,000 ریال

هندبوک کاربردی قوانین و مقررات حقوقی؛کیفری سید مهدی کمالان

750,000 ریال