نمایش 1–30 از 34 نتیجه

مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

4,400,000 ریال

شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

3,400,000 ریال

شرح جامع آیین دادرسی کیفری دکتر بهزاد ستاری

3,500,000 ریال

نكته ها در آيين دادرسی كيفری دکتر علی خالقی

3,700,000 ریال

مجموعه پرسش های چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده، با همکاری علی حدادی

3,850,000 ریال

نمودارهای آموزشی (حقوق جزای عمومی – آیین دادرسی کیفری) دکتر حمیدرضا کلانتری

750,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد اول) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

ناجی بیست (حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری) امین بخشی زاده اهری

2,400,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی (داد آفرین)

1,700,000 ریال

جامع نکات آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده

1,390,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی(جلد دوم)

2,200,000 ریال

تست قوانین خاص (کیفری) دکتر شادی عظیم زاده،گلاویژ شیخ الاسلامی

1,590,000 ریال

آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) اسماعیل ساولانی

1,600,000 ریال

دوره پیشرفته آیین دادرسی کیفری دکتر بهداد کامفر

3,700,000 ریال

500 نکته طلایی آیین دادرسی کیفری محمد جواد کبریتی کرمانی

250,000 ریال

مجموعه سوالات طبقه بندی شده آیین دادرسی کیفری اسماعیل ساولانی(جلد اول)

2,200,000 ریال

حقوق کیفری عمومی نموداری (با قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) دکتر امین نیکو منظری

600,000 ریال

مجموعه پرسش های چهارگزینه ای آیین دادرسی کیفری سمانه معصومی تروجنی،شمسی حجتی

2,700,000 ریال

کمک حافظه آیین دادرسی کیفری دکتر شادی عظیم زاده ( ویراست جدید – تک جلدی )

2,780,000 ریال

محشی آزمون قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوق کنونی دکتر محمد حسین صادقی؛یحیی پیری

2,900,000 ریال

نکات طلایی و نموداری آیین دادرسی کیفری زهرا معصومی

2,300,000 ریال

مجموعه قوانین محشای من قانون آیین دادرسی کیفری سیدرضا موسوی و یحیی پیری

1,900,000 ریال

همراه آیین دادرسی کیفری الهه شریف (سیمی)

900,000 ریال

قانون یار آیین دادرسی کیفری

3,850,000 ریال

شرح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری مهدی شتابی

1,600,000 ریال

بانک جامع تست های آزمونی و تالیفی آیین دادرسی کیفری احسان حبیبی دهکردی

3,750,000 ریال

محشای مختصر وکالت سید احمد سجادی؛ندا سادات سجادی

4,980,000 ریال

شرح جامع حقوق کیفری اختصاصی دکتر امین نیکو منظری

1,700,000 ریال

محشای آزمونی آیین دادرسی کیفری مهرداد معمارزاده

900,000 ریال

آیین دادرسی کیفری کاربردی دکتر محمود آخوندی – دکتر علی اصغر مهابادی

1,430,000 ریال