نمایش 1–30 از 181 نتیجه

مداقه ادله معارض با اسناد رسمی در حقوق کیفری امیرمحمد طراز

800,000 ریال

کیفر شناسی مجازاتهای سالب حیثیت دکتر محمدکاظم زارع

1,100,000 ریال

حقوق کیفری پویا (مجموعه مقاله‌ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)دکتر نسرین مهرا،دکتر امیر حسن نیاز پور

4,500,000 ریال

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه جدیدترین نظریات مشورتی سید حجت نوبی

1,200,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر علی شعبانی

2,100,000 ریال

حقوق مجازات سیده عطیه عدنانی

900,000 ریال

تثبیت در قتل غیر عمد عبدالله محمودی

220,000 ریال

عناوین مجرمانه با طبقه بندی جدید(قوه قضاییه)

3,100,000 ریال

فرآیند اثبات جرم درحقوق ایران محمد امین بزرگمهر

900,000 ریال

محشای قانون مبارزه با مواد مخدر ایرج خلیل زاده،میثم حسنی

1,200,000 ریال

محشای قانون مجازات اسلامی (قوه قضاییه)

2,390,000 ریال

جرایم ثلاث محمود فیروزی

400,000 ریال

اعاده دادرسی کیفری (شرحی بر ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) دکتر محمد جهان تیغ

600,000 ریال

تمایز بنیادین حقوق مدنی و حقوق کیفری دکتر عبدالله خدابخشی،دکتر حسنعلی درودیان،دکتر محمد آشوری

1,020,000 ریال

اصول و ظوابط به کارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح محمدرضا خاکشور؛سامان اوجاقلو شهابی

1,300,000 ریال

جرم انگاری حداکثری در حقوق کیفری ایران فاطمه تاج آبادی،دکتر امیر حسین مشکانی

550,000 ریال

بررسی میزان بازدارندگی مجازات اعدام مریم علی اکبری

350,000 ریال

مجموعه استفتائات فقهی و رویه قضایی راجع به قتل و مسائل پیرامون آن محمد باقر کرمی

1,100,000 ریال

عدالت حل مسئله در آراء دادگاه‌های کیفری ایران دکتر علی عزیزی

900,000 ریال

دادگاه‌های حل مسئله در حقوق کیفری ایران دکتر علی عزیزی

1,900,000 ریال

محشای آیین دادرسی کیفری در قلمرو ایران جواد اعظمی زاده

1,800,000 ریال

ترافعی شدن آیین دادرسی کیفری دکتر شهرام محمدی؛دکتر طیبه بیژنی میرزا

1,100,000 ریال

قانون آیین دادرسی کیفری (قوه قضاییه)

120,000 ریال

کامل ترین مجموعه محشی قانون آیین دادرسی کیفری(2 جلدی) محمدحسین کارخیران

6,000,000 ریال

صلاحیت در امور کیفری دکتر وحید نکونام

650,000 ریال

تبیین جایگاه قواعد ارفاقی در حقوق جزا با تاکید بر رویه قضایی علی شعبانی

1,000,000 ریال

مجرم کیست جرم شناسی چیست استاد تاج زمان دانش

500,000 ریال

تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران دکتر محمدجعفر حبیب زاده

1,100,000 ریال

روانشناسی رفتار جنایی کرت آر بارتل،آنه ام بارتل/ دکتر محمدجعفر ساعد

2,800,000 ریال

شکنجه در سیاست جنایی ایران،سازمان ملل متحد و شورای اروپا دکتر سید عباس موسوی

400,000 ریال