نمایش 1–30 از 209 نتیجه

عناوین جرم و تخلف و مجازات آنها رسول رسا

5,200,000 ریال

رسیدگی فرجامی و نظارت دیوان عالی در دادرسی کیفری دکتر ابراهیم رضاقلی‌زاده

2,400,000 ریال

نظرات غیر مشهور در کیفر قصاص نفس در فقه امامیه و تطبیق با فقه اهل سنت و قانون مجازات اسلامی دکتر احسان مرادزاده

1,100,000 ریال

جرم شناسی (طرح مباحث نوین در دانش جرم شناسی) دکتر هادی کرامتی معز

1,750,000 ریال

اصل اقتضا تعقیب کیفری در حقوق ایران و انگلستان دکتر مهدی طویلی

2,000,000 ریال

تاملات شرحی بر قانون مجازات اسلامی(مشتمل بر کتاب اول تا چهارم)دکتر محسن برهانی،الهه لطفعلی زاده

4,150,000 ریال

جرایم مرتبط با هویت سلمان عمرانی

1,900,000 ریال

بررسی حقوق متهمین در فقه و حقوق و ضمانت اجرای آن دکتر مونا احمدلو،دکتر سیداحمد موسوی

1,500,000 ریال

متمم قانون مجازات اسلامی 1392 دکتر مرتضی عارفی

2,800,000 ریال

محشای قانون آیین دادرسی کیفری اکبر علیزاده،سمیه نظری چالشتری،علی مرادطالبی کلیشمی

3,900,000 ریال

بایسته های اعاده دادرسی دکتر بهرام بهرامی

800,000 ریال

جرایم ارزی از منظر سیاست کیفری دکتر محمد باهو

2,700,000 ریال

حقوق جزای اختصاصی کاربردی در نظم تطبیقی دکتر محمدمحسن اسعدی (3جلدی)

7,150,000 ریال

راهنمای ارزیابی فساد سمیه عالی

1,450,000 ریال

کلاهبرداری در رویه قضایی دکتر بابک فرهی

1,500,000 ریال

دوره کامل حقوق جزای عمومی ایران دکتر حجت سبزواری نژاد،مهدی سبزواری نژاد

4,000,000 ریال

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (از سال‌های ۱۳۲۳ تا ۱۴۰۰)(حقوقی و جزایی) قوه قضاییه

3,000,000 ریال

روانشناسی جنایی عباس قاقاهنده

2,500,000 ریال

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری محبوبه حجتیان

600,000 ریال

مجموعه نکات کاربردی حقوق کیفری (جلد چهارم) مجید عطایی جنتی،حدیثه حاجی پور

500,000 ریال

شرح ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری مهدی شتابی

1,600,000 ریال

دستیار دادگاه کیفری(2) مهدی قیصری،محسن مرادی اوجقاز،مجید عطایی جنتی،آمنه خدادادی

2,750,000 ریال

شرح جامع و کاربردی آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح دکتر ابراهیم مهرانفر،علیرضا قلی پور شهرکی

1,900,000 ریال

اخلاق اجتماعی در سیاست کیفری ایران جواد قاسمی

1,300,000 ریال

مباحث مشترک آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری سمانه معصومی تروجنی،معصومه محمدی دارابی

1,000,000 ریال

مداقه ادله معارض با اسناد رسمی در حقوق کیفری امیرمحمد طراز

800,000 ریال

کیفر شناسی مجازاتهای سالب حیثیت دکتر محمدکاظم زارع

1,100,000 ریال

حقوق کیفری پویا (مجموعه مقاله‌ها در پاسداشت استاد دکتر محمدعلی اردبیلی)دکتر نسرین مهرا،دکتر امیر حسن نیاز پور

4,500,000 ریال

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به همراه جدیدترین نظریات مشورتی سید حجت نوبی

1,200,000 ریال

مجموعه محشای قانون مبارزه با مواد مخدر علی شعبانی

2,100,000 ریال