نمایش 1–30 از 231 نتیجه

گنجینه نشست های قضایی (سال های 1375 تا 1487)

6,300,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران سرقت (سال های 1391 تا 1401)

2,300,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران تهدید،افترا،نشر اکاذیب و توهین (سال های 1391 تا 1401)

4,250,000 ریال

اصول حاکم بر مجازات اشخاص حقوقی دکتر امین نیکو منظری

2,730,000 ریال

آیین دادرسی دادگاه صلح دکتر حسین گرامی،دکتر مجتبی فرهمند

2,400,000 ریال

آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان( مبانی و آثاردادرسی افتراقی)حمید پناهی

1,700,000 ریال

جرم رشاء و ارتشاء مهدی وحدت طاهر

1,700,000 ریال

شروع به جرم دکتر سمیر الشناوی،دکتر حسن فرهودی نیا

5,500,000 ریال

نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسلامی دکتر عبدالعلی توجهی

4,700,000 ریال

آیین دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان( مبانی و آثاردادرسی افتراقی)حمید پناهی

1,700,000 ریال

اصول هفت‌گانه حقوق کیفری دکتر سید حسین حسینی،هدیه نصیری

3,400,000 ریال

حقوق متهم در دادرسی کیفری دکتر غلامعلی دهشیری

2,750,000 ریال

محشای قانون مجازات اسلامی جلد اول (حقوق جزای عمومی در رویه قضایی)دکتر محمدرضا کمیلی فرد

4,850,000 ریال

پیشگیری از وقوع جرم در قوانین ایران دکتر حمید ایرانشاهی

2,500,000 ریال

حقوق جزای عمومی پیشرفته با نگرش کاربردی دکتر احمد آقایی،سید معین حجتی

1,800,000 ریال

سیاست کیفری سختگیرانه در آیین دادرسی کیفری ایران (در بوته نقد)دکتر هادی کرامتی معز؛عبدالرحمن حسن آبادی

1,200,000 ریال

تمایز جرایم مادی صرف و مسوولیت مطلق (با نگاه تطبیقی)مطهره مهرپرور،علی پایدار فرد

1,100,000 ریال

تضمین حقوق متهم در مدل های تحقیقات مقدماتی همراه با بازپرس و بدون بازپرس سعید یوسفی

1,300,000 ریال

قرارهای نهایی،تأمین کیفری،نظارت قضایی با رویکرد کاربردی دکتر محمد مصدق

2,400,000 ریال

جرایم علیه شخصیت معنوی رسول احمدزاده

1,500,000 ریال

کیفری های اجتماع محور در رویه قضایی دکتر حسنعلی موذن زادگان،محسن مرادی اوجقاز

1,800,000 ریال

جرایم نوظهور محمدجواد ایزک شیری

1,650,000 ریال

عناوین جرم و تخلف و مجازات آنها رسول رسا

5,200,000 ریال

رسیدگی فرجامی و نظارت دیوان عالی در دادرسی کیفری دکتر ابراهیم رضاقلی‌زاده

2,400,000 ریال

نظرات غیر مشهور در کیفر قصاص نفس در فقه امامیه و تطبیق با فقه اهل سنت و قانون مجازات اسلامی دکتر احسان مرادزاده

1,100,000 ریال

جرم شناسی (طرح مباحث نوین در دانش جرم شناسی) دکتر هادی کرامتی معز

1,750,000 ریال

اصل اقتضا تعقیب کیفری در حقوق ایران و انگلستان دکتر مهدی طویلی

2,000,000 ریال

تاملات شرحی بر قانون مجازات اسلامی(مشتمل بر کتاب اول تا چهارم)دکتر محسن برهانی،الهه لطفعلی زاده

4,150,000 ریال

جرایم مرتبط با هویت سلمان عمرانی

1,900,000 ریال

بررسی حقوق متهمین در فقه و حقوق و ضمانت اجرای آن دکتر مونا احمدلو،دکتر سیداحمد موسوی

1,500,000 ریال