در حال نمایش 17 نتیجه

حقوق مدنی (شفعه.وصیت.ارث) دکتر ابوالفضل باقری راد

148,000 ریال

شرح آزمونی آیین دادرسی کیفری احمد غفوری

قیمت اصلی 4,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,700,000 ریال است.

شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی احمد غفوری

قیمت اصلی 5,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,000,000 ریال است.

شرح آزمونی متون فقه وکالت احمد غفوری

قیمت اصلی 4,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 3,900,000 ریال است.

کامل ترین مجموعه محشی قانون آیین دادرسی کیفری(2 جلدی) محمدحسین کارخیران

قیمت اصلی 35,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 33,500,000 ریال است.

کامل ترین مجموعه محشی قانون حمایت خانواده (دوجلدی) محمدحسین کارخیران

6,100,000 ریال

کامل ترین مجموعه محشی قانون روابط موجر و مستاجر محمدحسین کارخیران

3,700,000 ریال

کاملترین مجموعه تخصصی وکالت محمدحسین کارخیران

3,000,000 ریال

کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی محمدحسین کارخیران (2جلدی)

قیمت اصلی 27,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 25,300,000 ریال است.

کاملترین مجموعه محشی آیین دادرسی مدنی(دوجلدی) محمدحسین کارخیران

قیمت اصلی 26,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,500,000 ریال است.

کاملترین مجموعه محشی حقوق مدنی (2 جلدی) محمدحسین کارخیران

قیمت اصلی 26,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,500,000 ریال است.

کاملترین مجموعه محشی قانون امورحسبی و تصدیق انحصار وراثت محمدحسین کارخیران

قیمت اصلی 12,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 11,500,000 ریال است.

کاملترین مجموعه محشی قانون کار محمدحسین کارخیران

قیمت اصلی 8,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 8,000,000 ریال است.

کاملترین مجموعه محشی قوانین وصیت و ارث محمدحسین کارخیران

6,800,000 ریال

مجموعه سوالات چهار گزینه ای آیین دادرسی کیفری احمد غفوری-1403

قیمت اصلی 5,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,700,000 ریال است.

مجموعه سوالات چهار گزینه ای جزای عمومی و اختصاصی احمد غفوری

قیمت اصلی 5,250,000 ریال بود.قیمت فعلی 4,900,000 ریال است.

نظم آزمونی آیین دادرسی مدنی مهسا رحمانی نیا

5,000,000 ریال