در حال نمایش 13 نتیجه

بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن دکتر سید مصطفی محقق داماد

2,900,000 ریال

تحصیل نامشروع مال در حقوق اسلامی دکتر سید مصطفی محقق داماد

3,000,000 ریال

تحلیل فقهی و حقوقی وقف (جلد اول) دکتر سید مصطفی محقق داماد

1,200,000 ریال

حقوق بشر دوستانه بین المللی (رهیافت اسلامی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

160,000 ریال

حقوق بین الملل راهیافتی اسلامی دکتر سید مصطفی محقق داماد

1,500,000 ریال

حکمت برتر دکتر سید مصطفی محقق داماد

750,000 ریال

قواعد فقه (بخش قضایی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

قواعد فقه (بخش مدنی 1) دکتر سید مصطفی محقق داماد

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

قواعد فقه بخش عمومی (سیاسی – اداری – حقوق شهروندی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

1,700,000 ریال

قواعد فقه4 (بخش جزایی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی (1) دکتر سید مصطفی محقق داماد

2,800,000 ریال

نظریه عمومی شروط و التزامات در حقوق اسلامی (جلد2) دکتر سید مصطفی محقق داماد

2,500,000 ریال

وصیت (تحلیل فقهی و حقوقی)(مواد 825 تا 860 قانون مدنی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

1,500,000 ریال