نمایش 1–30 از 57 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

اسرار دفاع(رمز موفقیت در دادگستری)ژرژ کوهندی

60,000 ریال

اسلام و حقوق بین الملل دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

120,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

650,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

750,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

650,000 ریال

الفارق (دایره المعارف عمومی حقوقی) (5 جلدی)

4,500,000 ریال

ایستایی اجرای احکام دکتر فریدون نهرینی

320,000 ریال

پذيرش سند در دادگاه مژگان موفقی

160,000 ریال

تاریخ حقوق ایران دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

650,000 ریال

تحلیل حقوقی الگوی قراردادهای خدمت در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز دکتر سید حسین موسوی

670,000 ریال

ترمینولوژی حقوق محمدجعفر جعفری لنگرودی

950,000 ریال

حقوق بین الملل دریاها دکتر بهمن آقایی

1,200,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی دکتر محمد سهرابی

300,000 ریال

حقوق بین الملل عمومی محمدرضا ضیایی بیگدلی

700,000 ریال

حقوق ثبت(ثبت املاک)دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

300,000 ریال

حقوق مدنی (7) عقود معین (2) دکتر پرویز نوین

350,000 ریال

حقوق مدنی (8) دکتر پرویز نوین ؛ دکتر عباس خواجه پیری

320,000 ریال

حقوق مدنی رهن و صلح دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

500,000 ریال

حقوق مدنی وصیت دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

320,000 ریال

حقوق معاهدات بین الملل دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

480,000 ریال

دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

7,500,000 ریال

دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی) دکتر فریدون نهرینی

280,000 ریال

دوره حقوق مدنی خانواده اولاد (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

450,000 ریال

دوره حقوق مدنی خانواده نکاح و طلاق (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

700,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد چهارم) دکتر ناصر کاتوزیان

850,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

650,000 ریال

دوره حقوق مدنی عقود معین (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

750,000 ریال

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

900,000 ریال

دوره حقوق مدنی قواعد عمومی قراردادها (جلد پنجم) دکتر ناصر کاتوزیان

650,000 ریال