نمایش 1–30 از 135 نتیجه

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد اول-بخش اول)

2,000,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد اول-بخش دوم)

1,200,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد دوم:دعوا، شرایط اقامه و استماع آن)

1,500,000 ریال

آیین دادرسی مدنی دکتر فریدون نهرینی (جلد سوم:فرایند دادرسی و صدور رای)

1,250,000 ریال

از کجا آمده ام،آمدنم بهر چه بود؟ دکتر ناصر کاتوزیان

225,000 ریال

اسرار دفاع(رمز موفقیت در دادگستری)ابوالقاسم تفضلی،ژرژ کوهندی

600,000 ریال

اسلام و حقوق بین الملل دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی

950,000 ریال

اصل شفافیت در چارچوب حقوق بین الملل اقتصادی (مبادلات پولی و مالی بین المللی) دکتر سیدعلی حسینی آزاد

1,400,000 ریال

اصول حقوق بین الملل اقتصادی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی،دکتر صادق ضیایی بیگدلی

1,600,000 ریال

اصول راهبردی آیین دادرسی مدنی در حقوق ایران و انگلیس دکتر وحید خندانی

950,000 ریال

اصول مناقصات دولتی(مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران،اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)دکتر مصطفی رضایی

2,000,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب پنجم) دکتر مهراب داراب پور

1,150,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب چهارم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب دوم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب سوم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب ششم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب نخست) دکتر مهراب داراب پور

1,600,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد اول) دکتر ناصر کاتوزیان

2,300,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد دوم) دکتر ناصر کاتوزیان

1,200,000 ریال

الزام های خارج از قرارداد مسولیت مدنی (جلد سوم) دکتر ناصر کاتوزیان

1,100,000 ریال

الفارق (دایره المعارف عمومی حقوقی) (دوره 5 جلدی) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

15,000,000 ریال

انتقال اجاره دکتر صمد یوسف زاده

500,000 ریال

ایستایی اجرای احکام دکتر فریدون نهرینی

320,000 ریال

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی محمدرضا حاذقی اقدم

950,000 ریال

پذيرش سند در دادگاه مژگان موفقی

550,000 ریال

تاریخ حقوق ایران دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

950,000 ریال

تاریخ معتزله (فلسفه فرهنگ اسلام) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

800,000 ریال

تحلیل حقوقی الگوی قراردادهای خدمت در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز دکتر سید حسین موسوی

670,000 ریال

ترمینولوژی اصول دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

600,000 ریال