نمایش 1–30 از 75 نتیجه

500 پرسش چهار گزینه ای برگزیده حقوق ثبت محسن رفعتی

700,000 ریال

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

آنچه باید مشاوران املاک بدانند زهرا بختیاری (دلارام)

2,900,000 ریال

آنچه مشاوران حقوقی باید بداند دکتر فرهاد بیات،علی اکبر جعفری

2,000,000 ریال

آیین تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی سیدفریدالدین محمدی،سیدجلیل محمدی

2,500,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملایت اجرایی سلیمان فدوی

500,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

350,000 ریال

آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی سیدرضا موسوی (توازن)

350,000 ریال

ابطال و اصلاح سند در نظام حقوقی ايران محمد علی نژادی

1,200,000 ریال

اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا (اسناد ذمه و اسناد وثیقه) ثریا افروغ

1,100,000 ریال

اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قدرت عموزاد مهدیرجی

1,600,000 ریال

الزام به تنظیم سند رسمی محبوبه مهرابی نیاسر

480,000 ریال

بانک سوالات مجموعه آزمون های سردفتری اسناد رسمی بابک زارعی – فرحناز همایون

3,950,000 ریال

بايسته های حقوق ثبت اسناد املاک دکتر بهرام بهرامی،دکتر محمدرضا بهرامی،سعیده بهرامی

900,000 ریال

بررسی تحلیلی قانون جدید روابط موجر و مستاجر بهمن کشاورز

500,000 ریال

برگزیده ای از بخشنامه های ثبتی رضا کریمی منفرد،سعید سمامی

1,200,000 ریال

تشخیص اراضی ملی از مستثنیات قدرت عموزاد مهدیرجی

2,200,000 ریال

تغییر کاربری محمد موسوی مقدم

950,000 ریال

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها دكتر سيد محمد طباطیایی نژاد،سید محمدمصطفی حسینی کاشانی

400,000 ریال

تملک اراضی توسط دولت و شهرداری ها علیرضا میرزایی

2,500,000 ریال

جرایم ثبتی سید جلیل محمدی خوانساری

900,000 ریال

حقوق اموال غیرمنقول(ثبت اسناد و املاک،اجاره و پیش فروش ساختمان) جواد پبری،فایزه کاوسی

550,000 ریال

حقوق ثبت اسناد (شناخت دفاتر رسمی) محمود تفکریان

900,000 ریال

حقوق ثبت اسناد محمود محبی

1,200,000 ریال

حقوق ثبت اسناد و املاک در ایران بهنام شیرازی

2,400,000 ریال

حقوق ثبت اسناد و املاک کشور دکتر پرویز بخشی

1,500,000 ریال

حقوق ثبت املاک در ایران دکتر داریوش بهرامی

1,900,000 ریال

حقوق ثبت املاک محمود تفکریان

1,500,000 ریال

حقوق ثبت دکتر سید محمدهادی اسلامی

300,000 ریال

حقوق ثبت کاربردی علیرضا میرزایی

2,200,000 ریال