مشاهده همه 11 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 9 24 36

آیین داوری

500,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل

540,000 ریال

حقوق داوری و دعاوی مربوط به آ ن در رویه قضایی

600,000 ریال

حقوق متحد الشکل بیع بین المللی کالا طبق کنوانسیون 1980ملل متحد

600,000 ریال

داوری تجاری بین المللی

640,000 ریال

داوری تجاری بین المللی

540,000 ریال

درآمدی بر سازمان تجارت جهانی والحاق ایران

100,000 ریال

قانون اعمال بر دعاوی ناشی از سرمایه گذاری بین المللی

140,000 ریال

قراردادهای بین المللی نفت وگاز

540,000 ریال

مجموعه آزمون های دکتری حقوق بین الملل

400,000 ریال

مجموعه سوالات حقوق تجارت

760,000 ریال