نمایش 1–30 از 56 نتیجه

آزادی مشروط و پس از آن دکتر هدیه غلامرضایی آزاد؛دکتر مراد عباسی

900,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی دکتر لعیا جنیدی

550,000 ریال

اسناد تجاری داخلی و بین المللی دکتر محمدامین سالاریان،دکتر صادق عبدی

600,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب پنجم) دکتر مهراب داراب پور

1,150,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب چهارم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب دوم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب سوم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب ششم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب نخست) دکتر مهراب داراب پور

800,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل 85تا1400

2,950,000 ریال

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی محمدرضا حاذقی اقدم

950,000 ریال

بایسته های دادرسی تجاری دکتر سعید جوهر

500,000 ریال

بیع بین المللی (۱) دکتر حسین قربانیان

970,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل(ترجمه فصل های2و9کتاب Law Texts)محمود رمضانی

800,000 ریال

تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال نگین هادیان جعفری

400,000 ریال

تفسیر رسمی کنوانسیون اجرای احکام خارجی(لاهه 2019) سیدحسین اسعدی

750,000 ریال

تفسیری بر حقوق بیع بین المللی دکتر مهراب داراب پور

750,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد اول)

1,450,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد دوم)

1,300,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی و ضمانت نامه های بانکی دکتر حسین قربانیان

1,150,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر ابراهیم شعاریان؛فرشاد رحیمی

2,500,000 ریال

حقوق بیع بین المللی دکتر سید حسین صفایی ؛ دکتر محمود کاظمی ؛ دکتر مرتضی عادل ؛ دکتر میرزانژاد

1,400,000 ریال

حقوق بین الملل اقتصادی آندریاس اف.لونفلد (دکتر محمد حبیبی مجنده)

900,000 ریال

حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی

980,000 ریال

حقوق مالکیت فکری در سازمان تجارت جهانی دکتر وحید بزرگی،دکتر امیر هوشنگ فتحی زاده،میرهادی سیدی

180,000 ریال

داوری تجاری بین المللی دکتر عبدالحسین شیروی

1,060,000 ریال

داوری تجاری بین المللی(کتاب دوم) آیین رسیدگی در دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

داوری تجاری بین المللی(کتاب نخست)آیین تشکیل دیوان داوری دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال