نمایش 1–30 از 87 نتیجه

آزادی مشروط و پس از آن دکتر هدیه غلامرضایی آزاد؛دکتر مراد عباسی

900,000 ریال

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

آیین تنظیم قراردادهای بین المللی(آموزش قراردادنویسی به زبان انگلیسی به انضمام فرهنگ تخصصی)احمد متولی/سمانه کافتری

4,000,000 ریال

اجرای آرای داوری بازرگانی خارجی دکتر لعیا جنیدی

1,700,000 ریال

اسناد تجاری داخلی و بین المللی دکتر محمدامین سالاریان،دکتر صادق عبدی

600,000 ریال

اصول حقوق بین الملل اقتصادی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی،دکتر صادق ضیایی بیگدلی

6,500,000 ریال

اصول کلی حقوق در حقوق بین الملل سرمایه گذاری محسن نیک بین

3,300,000 ریال

اصول مناقصات دولتی(مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران،اتحادیه اروپا و سازمان تجارت جهانی)دکتر مصطفی رضایی

2,000,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب پنجم) دکتر مهراب داراب پور

1,900,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب چهارم) دکتر مهراب داراب پور

1,900,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب دوم) دکتر مهراب داراب پور

1,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب سوم) دکتر مهراب داراب پور

700,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب ششم) دکتر مهراب داراب پور

2,300,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب نخست) دکتر مهراب داراب پور

2,400,000 ریال

اعتبارات اسنادی در حقوق تجارت بین الملل سعید حسنی

2,100,000 ریال

اینکوترمز 2020 محمدصالح ذوقی؛مجید زندمیر آلاوند

960,000 ریال

بانک سوالات کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل 85تا1402

5,950,000 ریال

بایسته های حقوق سازمان تجارت جهانی محمدرضا حاذقی اقدم

950,000 ریال

بایسته های دادرسی تجاری دکتر سعید جوهر

500,000 ریال

بایسته های قانون داوری تجاری بین المللی سیدحسین اسعدی

500,000 ریال

بیع بین المللی (۱) دکتر حسین قربانیان

2,000,000 ریال

تجارت در ایتالیا (راهنمای حقوقی برای کارآفرینان و سرمایه‌گذاران ایرانی) داریوش گرجی

700,000 ریال

تحلیل قراردادهای فرانچایز دکتر وحید مقامی

360,000 ریال

ترجمه تحت اللفظی و روان حقوق تجارت بین الملل(ترجمه فصل های2و9کتاب Law Texts)محمود رمضانی

1,800,000 ریال

تشریفات پرداخت اسناد تجاری در حقوق ایران و کنوانسیون آنسیترال نگین هادیان جعفری

400,000 ریال

تفسیر رسمی کنوانسیون اجرای احکام خارجی(لاهه 2019) سیدحسین اسعدی

750,000 ریال

تفسیری بر حقوق بیع بین المللی دکتر مهراب داراب پور

750,000 ریال

حق تقدم سهامداران و تجارت جهانی دکتر مونا احمدلو،فاطمه باقری،مهدی ناصر

850,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد اول)

3,000,000 ریال

حقوق اعتبارات اسنادی (تجاری و تضمینی) دکتر ماشااله بنا نیاسری (جلد دوم)

2,700,000 ریال