نمایش 1–30 از 138 نتیجه

شرح جامع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 1399 دکتر مرتضی عارفی

1,400,000 ریال

محاسبه قدرالسهم به زبان ساده سید عبدالرسول مدرس تنکابنی

1,900,000 ریال

بررسی ماهیت مهریه و صلح عمری و تاثیر آنها بر نظام خانواده دکتر محمدطاها کربلایی رحیم

1,500,000 ریال

اساسی‌سازی قضایی حقوق خانواده زهرا مشایخی

1,200,000 ریال

دعاوی حاکم بر خانواده دکتر محمدابراهیم ایزد خواه،دکتر محمدامین وحدانی نیا

2,800,000 ریال

شروط ضمن عقد مندرج در اسناد رسمی ازدواج (در پرتو نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی) دکتر عباس عسگری

1,450,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حقوق اطفال و نوجوانان مهدی هادی،دکتر سیدجعفر کاظم پور(قوه قضاییه)

1,850,000 ریال

حقوق امور حسبی (جلد نخست) قواعد عمومی و مسائل حجر دکتر عبدالله خدابخشی،نیره عابدین زاده شهری

4,500,000 ریال

طلاق به درخواست زوجه در رویه دادگاه های خانواده سیروس خرمی رفنی

2,000,000 ریال

قوانین وقفی در نظم حقوقی کنونی دکتر محمدحسن امام وردی

2,200,000 ریال

نقش تحولات پزشکی در عده محدثه نمار

1,100,000 ریال

قانون حمایت خانواده جهانگیر منصور 1402

550,000 ریال

گذری بر دعاوی خانواده (ازدواج،طلاق،مهریه،نفقه،تمکین و…) سمیه غریب

850,000 ریال

حقوق خانواده کاربردی (ازدواج،طلاق،مهریه) در آیینه عمل و قانون دکتر محمد جهان تیغ،پریسا غفاریان

5,900,000 ریال

دستیار دادگاه خانواده مجید عطایی جنتی،مهدی قیصری،آمنه خدادادی

4,150,000 ریال

حقوق خانواده (جلد دوم) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

150,000 ریال

حقوق خانواده (جلد اول) دکتر سید حسین صفایی،دکتر اسدالله امامی(دانشگاه تهران)

1,900,000 ریال

حقوق کودک در نظام حقوقی ایران عاطفه عباسی کلیمانی

120,000 ریال

خمس و زکات اموال طفل سیده معصومه رحمانی زاویه

350,000 ریال

سیر تا پیاز انحصار وراثت دکتر امیر خواجه زاده؛دکتر احسان پهلوانی فرد

500,000 ریال

وصیت (تحلیل فقهی و حقوقی)(مواد 825 تا 860 قانون مدنی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

700,000 ریال

نفقه در نظم حقوق کنونی ایران با تیکه بر تحولات مقررات جدید امید محمدی

600,000 ریال

مسلمان و ارث غیر مسلمان دکتر هویک به بو

800,000 ریال

تملکات بلاعوض بین بستگان دکتر غلامحسین عسگری

1,750,000 ریال

رجوع در حقوق ایران با تاکید بر عقد هبه دکتر غلامحسین عسگری

780,000 ریال

محشای کاربردی مجموعه قوانین و مقررات اطفال و نوجوانان (حقوقی-کیفری) سید بهروز رضوی

990,000 ریال

طلب با رویکردی بر حقوق مالی زوجه امید محمدی

700,000 ریال

مروری حقوقی_کیفری بر دعاوی الزام به تمکین زوجه و ترک انفاق رامین بایرامی آرباطان؛مجید ارفعی؛حسن امامی

950,000 ریال

حقوق مدنی (5) حقوق خانواده دکتر علی عباس حیاتی

900,000 ریال

دوره مقدماتی حقوق مدنی ارث دکتر ناصر کاتوزیان

1,450,000 ریال