مشاهده همه 17 نتیجه

آزمون های جدید کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز سید میلاد زیبایی؛هادی بیلدار

650,000 ریال

اصول و مبانی حقوق تجارت بین الملل (کتاب چهارم) دکتر مهراب داراب پور

1,900,000 ریال

الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران از منظر قانون اساسی دکتر مصطفی سالاری

2,600,000 ریال

انتقال فن آوری درقراردادهای نفت و گاز دکتر علی فرخی

2,800,000 ریال

تحلیل حقوقی الگوی قراردادهای خدمت در بخش بالا دستی صنعت نفت و گاز دکتر سید حسین موسوی

3,000,000 ریال

حقوق قراردادهای بین المللی نفت دکتر مسعود امانی

1,000,000 ریال

حقوق نفت و گاز دکتر عبدالحسین شیروی

5,300,000 ریال

حل و فصل اختلافات سرمایه گذاری بین المللی نفتی در ایکسید محمدباقر عادلی

700,000 ریال

شرایط عمومی پیمان ها(تهیه و نصب ) PC- صنعتی

2,800,000 ریال

فرهنگ حقوق نفت و گاز(فارسی -انگلیسی)(انگلیسی به فارسی) محمود رمضانی

2,500,000 ریال

فقه استدلالی نفت و گاز و حقوق تطبیقی دکتر سید علی محمد یثربی

1,500,000 ریال

قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز در میادین مشترک دکتر محمدامین سالاریان

700,000 ریال

قراردادهای جدید نفت و گاز ایران (IPC) دکتر ناصر خداپرست

1,800,000 ریال

ملکیت و انتقال آن در قراردادهای نفتی هانیه پورنبی

440,000 ریال

منابع نفت و گاز مشترک از منظر حقوق بین الملل دکتر جواد کاشانی

1,400,000 ریال

نفت قواعد قراردادهای نفتی و بازنگری در آنها ناصر ابراهیم پورناصر؛هستی حسن زاده

1,000,000 ریال

نفت ما و نفت آنها دکتر کوروش جعفرپور

7,000,000 ریال