مشاهده همه 26 نتیجه

آرای هیئت های تخصصی دیوان عدالت اداری در حوزه روابط کارگر و کارفرما حسین عبداللهی؛زهرا دانش ناری

1,650,000 ریال

آیین نگارش حقوقی در نظام قضایی دیوان عدالت اداری محمدرضا فولادی،محمد حسین دلاوری

4,850,000 ریال

ابطال عوارض شورای اسلامی شهر تبریز امید محمدی

550,000 ریال

امور دهیاری و شوراها در پرتو قوانین،مقررات و دیوان عدالت اداری مهندس مجتبی حاتمی

2,300,000 ریال

بایسته های اعاده دادرسی دکتر بهرام بهرامی

800,000 ریال

دعاوی مهم داروخانه ها در دیوان عدالت اداری مسعود فردینی

950,000 ریال

راهنمایی جامع آیین نگارش احکام دیوان عدالت ادارای (جلد چهارم) دکتر جعفر اخترنیا

4,000,000 ریال

رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با امور اراضی محمدرضا دلاوری

600,000 ریال

رویه قضائی شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به برخی دعاوی مرتبط با شهرداری محمدرضا فولادی ؛ محمد حسین دلاوری

450,000 ریال

رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری محمدرضا دلاوری

250,000 ریال

رویه قضایی شعب دیوان عدالت اداری محمدرضا فولادی

800,000 ریال

صلاحیت و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری غلامرضا مولابیگی،حسین محمدی احمد آبادی

6,400,000 ریال

علل نقص و تایید و منتفی شدن آرای کمیسیون ماده صد شهرداری در رویه دیوان عدالت اداری امید محمدی

700,000 ریال

عوارض و شورای شهر در پرتو برآرای دیوان عدالت اداری کورش میرزایی

120,000 ریال

قالب های طرح دعوا و صدور حکم در شعب دیوان عدالت اداری محمدرضا رفیعی

950,000 ریال

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی دکتر علی مشهدی

2,800,000 ریال

قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسن لطفی گماسایی(جیبی)

200,000 ریال

قوانین و مقررات جدید دیوان عدالت اداری جهانگیر منصور 1402

400,000 ریال

گفتارهایی در دیوان عدالت اداری(مجموعه گزارش های پژوهشی و نشست های علمی سال های 96تا98)

1,460,000 ریال

مجموعه آرا وحدت رویه دیوان عدالت اداری (1397 تا 1401) احمد ابراهیمی کرهرودی

6,800,000 ریال

مجموعه آرای قضایی دیوان عدالت اداری (زمستان ۹۳)

1,500,000 ریال

مجموعه کامل آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(درحوزه شهرداری ها و شورای اسلامی شهر1399) دکتر امید محمدی

4,400,000 ریال

مجموعه موضوعی آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حوزه اداری؛استخدامی و فرهنگی (1361_1396)

550,000 ریال

نحوه طرع دعوا در دیوان عدالت اداری ابراهیم مشعوف؛مسلم قزل بیگلو

550,000 ریال

نظارت بر اعمال حکومت و عدالت اداری آیت الله عباسعلی عمید زنجانی،دکتر ابراهیم موسی زاده

1,600,000 ریال

نگرشی کاربردی به دعاوی مرتبط با شهرداری ها در دیوان عدالت اداری دکتر امید محمدی میلاسی

270,000 ریال