نمایش 1–30 از 140 نتیجه

نظرات غیر مشهور در کیفر قصاص نفس در فقه امامیه و تطبیق با فقه اهل سنت و قانون مجازات اسلامی دکتر احسان مرادزاده

1,100,000 ریال

بررسی حقوق متهمین در فقه و حقوق و ضمانت اجرای آن دکتر مونا احمدلو،دکتر سیداحمد موسوی

1,500,000 ریال

متون فقه وکالت (کانون وکلا-مرکز وکلا) بهرام امن زاده

3,600,000 ریال

شروط المتعاقدین شیخ مرتضی انصاری/دکتر سید عباس حسینی نیک،حبیب الله رزمجویی

1,700,000 ریال

زبان فقه و حقوق احمد واعظی

600,000 ریال

مطالعه تحلیلی و تطبیقی احاله در حقوق موضوعه ایران و فقه اسلامی دکتر مصطفی دانش پژوه،دکتر حسین قافی

850,000 ریال

آیات الاحکام (حقوقی و جزایی) دکتر ابوالقاسم گرجی

2,200,000 ریال

فقه خانواده (متون فقه 2) دکتر عباس کاظمی نجف آبادی

900,000 ریال

بررسی آزادی های عمومی و حقوق بشر در فقه و حقوق ایران دکتر غلامرضا رادمهر،سید محمد حسینی کرانی

1,700,000 ریال

متون فقه وکالت (کانون وکلا،مرکز وکلا) دکتر الهه شعبانپور

3,050,000 ریال

صفر تا صد متون فقه محسن سینجلی

3,500,000 ریال

تفکیک قوا در فقه و حقوق اساسی علی ابوالفضلی

1,700,000 ریال

متون فقه آزمون وکالت کانون و مرکز وکلا صادق صبیح

1,750,000 ریال

ترجمه مبانی تکملة المنهاج (جلددوم) علیرضا سعید

2,600,000 ریال

ترجمه مبانی تکملة المنهاج (جلداول) علیرضا سعید

2,500,000 ریال

مبانی تکملة المنهاج جلد 1و2 علیرضا سعید

2,500,000 ریال

پنجاه و هفت قاعده فقهی (حقوقی-جزایی-عبادی) دکتر عزیزاله فهیمی

1,450,000 ریال

تلخیص المکاسب دکتر محمدرضا عزیزاللهی کرمانی

3,300,000 ریال

شرح جامع تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا سعید سمیع پور

2,500,000 ریال

مجموعه سوالات تحریرالوسیله کانون و مرکز وکلا سعید سمیع پور

1,500,000 ریال

وصیت (تحلیل فقهی و حقوقی)(مواد 825 تا 860 قانون مدنی) دکتر سید مصطفی محقق داماد

700,000 ریال

متون فقه آزمونی دکتر مظاهر نامداری

3,800,000 ریال

1100 تست برگزیده متون فقه محسن سینجلی

3,800,000 ریال

متون فقه به روش ساده بهزاد قشلاقیان

1,000,000 ریال

اصول و قواعد فقه در حقوق شوراها و شهرداری های امید محمدی

1,100,000 ریال

درسنامه قواعد فقه جزایی احمد حاجی ده آبادی

840,000 ریال

مجموعه پرسش های قواعد فقه سید احمد سجادی؛ندا سادات سجادی

980,000 ریال

ترجمه مبادی العربیه استاد رشید شرتونی/علی شیروانی (جلد دوم)

1,100,000 ریال

ترجمه مبادی العربیه استاد رشید شرتونی/علی شیروانی (جلد اول)

500,000 ریال

مجموعه سوالات تالیفی متون فقه کانون وکلا محسن سینجلی

610,000 ریال