مسئولیت مدنی

نمایش 1–30 از 48 نتیجه

مسولیت مدنی و نظام جبران خسارت در حوادث رانندگی دکتر محمد عابدی،محمدتقی نادی

قیمت اصلی 5,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 5,200,000 ریال است.

رابطه علیت در مسولیت مدنی ایران فرخوند

قیمت اصلی 1,750,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,600,000 ریال است.

تمایز جرایم مادی صرف و مسوولیت مطلق (با نگاه تطبیقی)مطهره مهرپرور،علی پایدار فرد

قیمت اصلی 1,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,100,000 ریال است.

اصول اروپایی حقوق مسئولیت مدنی دکتر عباس میرشکاری

1,950,000 ریال

مسئولیت مدنی مالک دکتر ایراندخت نظری

2,200,000 ریال

استیفای نامشروع و مسئولیت ناشی از آن دکتر حسن خدابخشی

1,700,000 ریال

مسولیت مدنی محجورین دکتر سید حسین صفایی،دکتر علیرضا آبین

2,500,000 ریال

نظریه عمومی مسولیت مدنی دکتر ایرج بابایی

1,800,000 ریال

قابلیت پیش بینی ضرر در مسوولیت مدنی دکتر مجید غمامی

900,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی و الزامات خارج از قرارداد دکتر ایرج بابایی

1,300,000 ریال

حقوق شخصیت و حقوق مسئولیت مدنی در اروپا دکتر عباس میرشکاری

325,000 ریال

حقوق مسئولیت مدنی قضات ناشی از نقض حقوق شهروندی حامد سهرابی

600,000 ریال

مسوولیت مدنی ناشی از نقض حقوق بشر دکتر علیرضا شریفی

150,000 ریال

مسولیت های قانونی پرستاران الناز اویسی

650,000 ریال

جبران خسارت كارگران درنظام مسوولیت مدنی دکتر عبدالله خدابخشی

1,750,000 ریال

مسولیت های حقوقی مدیران شرکت های تجاری حسین اقدامی

900,000 ریال

مسولیت مدنی دکتر شکرالله نیکوند؛امیر جوادی

750,000 ریال

مسولیت مدنی و بیمه جبران خسارات از حوادث رانندگی دکتر مهدی فلاح خاریکی

3,700,000 ریال

قرارداد پستی و مسولیت مدنی پست دکتر علی موسی زاده

700,000 ریال

مسولیت مدنی تطبیقی حقوق مدنی (4) دکتر پرویز نوین

650,000 ریال

مسولیت مدنی در حقوق ورزشی دکتر احمد یوسفی صادقلو؛الهام رجبی

1,200,000 ریال

مسئولیت مدنی قراردادی متصدی حمل و نقل هوایی دکتر علی چراغی

800,000 ریال

مسئولیت مدنی مدیران شرکتهای تجاری و مدنی فائزه السادات سعادت مندی

450,000 ریال

مسئولیت کارکنان و دستگاه های اجرایی و سازمان تامین اجتماعی ( کیفری – مدنی -اداری)دکتر عمران نعیمی ، دکتر زهرا اسدی ، دکتر اسماعیل انصاری ، دکتر ملیحه رضائی زاده

900,000 ریال

راهنمای جامع دریافت خسارت در بیمه های مسولیت محمدعلی بخشی زاده

1,500,000 ریال

حقوق مدنی (4) مسولیت مدنی تطبیقی دکتر پرویز نوین

650,000 ریال

مسولیت مدنی داور ابزار نظارت و کنترل قضایی علی سیدین ؛ مهدی کارچانی

200,000 ریال

مسوولیت مدنی امین (با مطالعه شروط تخفیف و تشدید مسوولیت) مهسا آقایی

200,000 ریال

مسولیت مدنی در ورزش رحیم لطفی – لیلا باجلان

100,000 ریال

حقوق مسولیت مدنی و جبران ها دکتر حسن ره پیک

2,100,000 ریال