نمایش 1–30 از 39 نتیجه

آراء شورای عالی ثبت و شرح آن دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

5,500,000 ریال

الفارق (دایره المعارف عمومی حقوقی) (دوره 5 جلدی) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

18,000,000 ریال

تاریخ حقوق ایران دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

تاریخ معتزله (فلسفه فرهنگ اسلام) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,750,000 ریال

تربیت محقق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

450,000 ریال

ترمینولوژی اصول دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

800,000 ریال

ترمینولوژی حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

6,000,000 ریال

جامع علوم انسانی عناصرشناسی عمومی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,500,000 ریال

حقوق اموال (دوره متوسط حقوق مدنی) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

حقوق ثبت(ثبت املاک)دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

حقوق مالیه به انضمام حقوق اداری دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

450,000 ریال

حقوق مدنی وصیت دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,200,000 ریال

دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت (حقوق عهدات عقود و ایقاعات) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

6,000,000 ریال

دائره المعارف علوم اسلامی قضائی (2جلدی) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

6,000,000 ریال

دانشنامه حقوقی (دوره 5 جلدی) دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

قیمت اصلی 25,000,000 ریال بود.قیمت فعلی 24,500,000 ریال است.

دانشنامه عرفان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,100,000 ریال

درآمدی بر روش شناسی و اندیشه شناسی حقوقی (دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی) دکتر علیرضا آبین

2,500,000 ریال

دروس اصول دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

700,000 ریال

دروس تجزیه اجتهاد در علوم انسانی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

900,000 ریال

دروس عرفان دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

950,000 ریال

دروس علم روش شناسی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

500,000 ریال

دوره حقوق مدنی حقوق تعهدات دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,400,000 ریال

روش جدید در مقدمه عمومی علم حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

350,000 ریال

سیستم شناسی در علم حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

قیمت اصلی 1,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 1,400,000 ریال است.

ضمان عقدی در حقوق مدنی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

3,200,000 ریال

عصر تجزیه در علوم انسانی دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

600,000 ریال

علم موضوع شناسی (فقه الموضوعات) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,250,000 ریال

فرهنگ عناصر شناسی (حقوق مدنی_حقوق جزا) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

4,800,000 ریال

فلسفه اعلی در علم حقوق دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

1,500,000 ریال

فلسفه حقوق مدنی اصول عامه اذن و اذنیات (جلد دوم) دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی

2,500,000 ریال