در حال نمایش 11 نتیجه

از نگارش تا انتشار پژوهش علمی: یک راهنمای کاربردی دکتر سیدمصطفی مشکات

2,000,000 ریال

روش تحقیق کاربردی در علوم انسانی دکتر خیراالله پروین

1,700,000 ریال

روش شناسی تحقیق در حقوق دکتر نازآفرین ناظمی

2,100,000 ریال

شیوه تجربی تحقیق در حقوق دکتر ناصر کاتوزیان

550,000 ریال

مقدمه ای روش تحقیق در علوم انسانی دکتر محمدرضا حافظ نیا

2,090,000 ریال

روش تحقیق در علم حقوق با تأکید بر پایان نامه نویسی حسین آل کجباف

1,200,000 ریال

روش تحقیق شهلا سهرابی،محمدرضا گروسی

1,000,000 ریال

روش تحقیق در علم حقوق به زبان ساده محمدجواد جاوید

2,000,000 ریال

متدلوژی حقوق دکتر امین جعفری

2,500,000 ریال

روش پژوهش در دانش حقوق دکتر بیژن عباسی لاهیجی

950,000 ریال

روش تحقیق در علم حقوق نحوه نگارش پایان نامه دکتر علی عباس حیاتی

550,000 ریال