در حال نمایش 20 نتیجه

آیین دادرسی کار دکتر حسین قبادی

450,000 ریال

اصل قائم مقامی در حقوق بیمه،رویه قضایی با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلیس دکتر مریم احمدی

1,200,000 ریال

حقوق بیمه (جلد اول) دکتر محمد حسن صادقی مقیم- دکتر رضا شکوهی زاده

1,300,000 ریال

حقوق بیمه دکتر ایرج بابایی

1,400,000 ریال

حقوق کار (جلد اول) دکتر سید عزت الله عراقی

1,220,000 ریال

حقوق کار (جلد دوم) دکتر سید عزت الله عراقی

1,500,000 ریال

حقوق کار (دفتر یکم) دکتر احمد رفیعی

2,500,000 ریال

حقوق کار (دوره مقدماتی) علی مدحی

قیمت اصلی 2,300,000 ریال بود.قیمت فعلی 2,100,000 ریال است.

حقوق کار (علمی و کاربردی) غلامرضا موحدیان

2,500,000 ریال

حقوق کار (علمی_کاربردی) محمد سمیعی

1,000,000 ریال

حقوق کار (کاربردی _ آموزشی) سید هادی موسوی

900,000 ریال

حقوق کار دکتر ابوالفضل رنجبری

1,300,000 ریال

حقوق کار دکتر حسین قبادی

2,500,000 ریال

حقوق کار دکتر سیدمحمد هاشمی

1,600,000 ریال

حقوق کار مصطفی نامدار پوربنگر،عبادالله عباسی

800,000 ریال

قانون کار جهانگیر منصور 1402

900,000 ریال

قوانین و مقررات بیمه جهانگیر منصور (1402/گالینگور)

3,000,000 ریال

کلیات بیمه آیت کریمی

2,700,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات رفاه ؛کار ؛ تامین اجتماعی سیدرضا موسوی (توازن)

890,000 ریال

مقدمه حقوق كار دکتر کورش استوار سنگری

1,500,000 ریال