نمایش 1–30 از 202 نتیجه

حقوق اراضی و املاک دکتر محمدحسن امام وردی

1,350,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته شرکت مدنی(اشاعه،شرکت اذنی،شرکت معاوضی،تفسیم مال مشاع) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد سوم)

2,100,000 ریال

بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک و اراضی باغات و افراز آنها جلیل پورسلیم بناب

1,000,000 ریال

مباحث حقوق شهری در رویه قضایی امید محمدی،فاطمه رضایی

2,900,000 ریال

مبانی نظری و عملی قولنامه مرتضی اشراقی

1,000,000 ریال

مجموعه کامل آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری(درحوزه شهرداری ها و شورای اسلامی شهر1399) دکتر امید محمدی

3,950,000 ریال

تاثير قبض بر صحت عقود تمليکی سيروس احمد خانی

550,000 ریال

ماهيت و ابعاد حقوقی قراردادهای پيمان(نمونه قراردادهای مهندسي و پيمانكاری)دکتر مسلم يعقوبی‏‏‏،دکتر رسول حميدپور رازيان

3,200,000 ریال

محشای نوین قانون ثبت اسناد و املاک محمد مهدی بذرافشان،الهام نژادبخش

2,100,000 ریال

شرح و راهنمای تنظیم مبایعه نامه املاک و مستغلات محمدرضا فولادی

450,000 ریال

دعاوی ناشی از شرایط عمومی پیمان نصرالله قهرمانی

1,200,000 ریال

مقررات و قراردادهای همسان ابلاغی پیمان ها رضا پاکدامن

3,500,000 ریال

رهن در مقابل وثیقه مجید صانع

750,000 ریال

شهر در پرتو رویه قضایی دکتر غلامرضا کامیار

1,200,000 ریال

بیع و اجاره در پرتو دکترین حقوقی ایران دکتر سیدمرتضی نعیمی

900,000 ریال

جرایم ثلاث محمود فیروزی

400,000 ریال

شرایط واگذری اراضی و اختیارات هئیت های واگذاری قانون احیا و واگذاری اراضی کشاورزی محسن خرسندی سر تشنيزی

500,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد سیزدهم) عباس بشیری

2,200,000 ریال

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در نظام حقوقی ایران مهدی سهرابی درخشان،مهسا تدین سعدی،نادر عقیقی،سید محمد حسینی رازلیقی

700,000 ریال

اصول و قواعد فقه در حقوق شوراها و شهرداری های امید محمدی

1,100,000 ریال

اراضی زراعی و باغ ها امید محمدی

1,100,000 ریال

آیین دادرسی امور و دعاوی ملکی دکتر رئوف سیاری

1,450,000 ریال

حقوق تحلیلی اراضی و املاک (اثبات؛ثبت؛تملک اراضی و املاک) دکتر بهرام حسن زاده

2,450,000 ریال

قراردادهای پیش فروش و مشارکت ساختمان عباس بشیری

1,700,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد پانزدهم) عباس بشیری

2,000,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد چهاردهم) عباس بشیری

2,200,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دوازدهم) عباس بشیری

2,700,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد یازدهم) عباس بشیری

2,000,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد دهم) عباس بشیری

2,200,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد نهم) عباس بشیری

2,000,000 ریال