نمایش 1–30 از 229 نتیجه

حقوق کاربردی راجع به اراضی دولت و شهرداری ها دکتر حسین شریفی

3,200,000 ریال

اجاره به شرط تملیک سهام شرکت ها و آثار حقوقی آن عبداله اسفندیار

1,700,000 ریال

مالیات بر املاک و مستغلات رسول مرادی

1,550,000 ریال

داوری اختلافات قراردادی املاک دکتر سید محمدهادی اسلامی

700,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد هفدهم) دکتر عباس بشیری

4,400,000 ریال

شرح مختصر پیمان ابراهیم اسماعیلی هریسی

2,450,000 ریال

اجاره در نظم حقوقی کنونی سیدعباس آرامی

700,000 ریال

محشای قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها امید محمدی

3,300,000 ریال

حقوق محیط زیست دکتر بیژن عباسی

1,600,000 ریال

پذیرش دعوای اثبات و احراز مالکیت امید محمدی

400,000 ریال

خطرات معامله اراضی و املاک با اسناد عادی امید محمدی

2,000,000 ریال

رویه قضایی محاکم استان تهران سرقفلی و حق کسب و پیشه(سال های1391تا1401)

1,325,000 ریال

سرقفلی به زبان ساده دکتر احسان پهلوانی فرد،دکتر بهزاد بهرامی نسب

450,000 ریال

سرقفلی و حق کسب و پیشه داوود چشمی

550,000 ریال

آموزش عملی و كاربردی قوانين سرقفلی و كسب و پيشه به زبان ساده داوود چشمی

550,000 ریال

حقوق شهری و شهرسازی دکتر غلامرضا کامیار

2,300,000 ریال

تجدید مالکیت دکتر سعید خردمندی

1,200,000 ریال

تحلیل و نقد قانون و رویه قضایی اراضی موات محمد موسوی مقدم

1,300,000 ریال

تفکیک و افراز در حقوق شهری(شرحی بر ماده 101 قانون شهرداری ها) امید محمدی

2,250,000 ریال

حقوق زارعانه در نظام حقوقی ایران مجتبی رفیعی دولت آبادی

600,000 ریال

حقوق منابع طبیعی علی حجتی،عادل عباسی

1,500,000 ریال

حقوق کاربردی املاک و اراضی (جلد شانزدهم) عباس بشیری

3,100,000 ریال

عوارض غیر قانونی شهرداری ها در مصوبات شوراها از منابع درآمدی شهرداری ها امید محمدی (2جلدی)

8,350,000 ریال

مهایات افراز زمانی و مکانی منافع مالی مشاعی ایرج کارامد

300,000 ریال

نظریات شورای نگهبان در مباحث حقوق شهرداری امید محمدی

800,000 ریال

مجموعه قوانین و مقررات کاربردی حفظ کاربردی اراضی زراعی و باغ ها امید محمدی

2,150,000 ریال

حقوق اراضی و املاک دکتر محمدحسن امام وردی

2,000,000 ریال

حقوق مدنی پیشرفته شرکت مدنی(اشاعه،شرکت اذنی،شرکت معاوضی،تفسیم مال مشاع) دکتر سید حسین صفایی،دکتر محمدهادی جواهرکلام (جلد سوم)

2,100,000 ریال

بررسی حقوقی نحوه تفکیک املاک و اراضی باغات و افراز آنها جلیل پورسلیم بناب

1,000,000 ریال

مباحث حقوق شهری در رویه قضایی امید محمدی،فاطمه رضایی

3,000,000 ریال