در حال نمایش 12 نتیجه

ایجاد نظام جبران خسارت ناشی از حوادث پزشکی مهسا خوش اخلاق

950,000 ریال

پزشکی قانونی دکتر فرامرز گودرزی؛دکتر مهرزاد کیانی

1,840,000 ریال

پزشکی قانونی و پلیس علمی در تحقیقات جنایی و کشف علمی جرایم از دیدگاه حقوقی دکتر هادی شیرزاد،امید شیرزاد

1,200,000 ریال

جرایم پزشکی، دارویی و غذایی محبوب افراسیاب

900,000 ریال

حقوق سلامت عمومی،اخلاق و سیاست گذاری دکتر وحید موذن

2,400,000 ریال

حقوق کیفری برگزیده حقوق کیفری سلامت جرم تقلب در فرآورده های پزشکی دکتر محسن عینی

1,600,000 ریال

حقوق کیفری و تخلفات پزشکی دکتر محمدرضا الهی منش

2,200,000 ریال

دعاوی مهم داروخانه ها در دیوان عدالت اداری مسعود فردینی

950,000 ریال

روش رسیدگی به پروندهای جرایم پزشکی در دادسرا مجید عطایی جنتی ؛ بهاره مسگری ؛ الناز بازرگانی گیلانی

1,050,000 ریال

مجموعه کامل قوانین و مقررات پزشکی،دارویی و بهداشتی المیرا نقی زاده باقی

7,550,000 ریال

مسولیت های قانونی پرستاران الناز اویسی

1,790,000 ریال

نقش تحولات پزشکی در عده محدثه نمار

1,100,000 ریال