در حال نمایش 21 نتیجه

تعادل اقتصادی، رمز پایداری قرارداد(بازاندیشی در نظریه غبن حادث) دکتر مجید غمامی

1,400,000 ریال

حقوق اقتصادی دکتر عبدالحسین شیروی

1,000,000 ریال

اصول حقوق بین الملل اقتصادی دکتر محمدرضا ضیائی بیگدلی،دکتر صادق ضیایی بیگدلی

6,500,000 ریال

حقوق بین الملل اقتصادی آندریاس اف.لونفلد (دکتر محمد حبیبی مجنده)

900,000 ریال

حقوق کیفری اقتصادی دکتر محمدرضا ساکی

قیمت اصلی 7,500,000 ریال بود.قیمت فعلی 7,350,000 ریال است.

ترجمه کتاب تحلیل اقتصادی حقوق دکتر شراره مفیدیان؛دکتر مریم کشاورزیان

450,000 ریال

جرایم اقتصادی سید جلیل رضوانی

400,000 ریال

تحلیل اقتصادی پرونده های خانوادگی با تاکید بر دعاوی طلاق دکتر محمدهادی رستمی

230,000 ریال

تحلیل اقتصادی ثبت اجباری اسناد و املاک دکتر محمود باقری،مسعود الماسی،سعید رحمانی

900,000 ریال

تحلیل اقتصادی آیین دادرسی مدنی دکتر بهنام حبیبی درگاه

3,000,000 ریال

حقوق اقتصادی دکتر محمد رسولی

450,000 ریال

جرایم اقتصادی در ایران دکتر ایمان حطمی

1,200,000 ریال

تحلیل اقتصادی اصول اخلاقی در حقوق قراردادها دکتر محمود زمانی

1,600,000 ریال

مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در نظم حقوقی کنونی دکتر علیرضا ابراهیم گل،حسین حقی

5,500,000 ریال

تعیین خسارت در داوری سرمایه گذاری از دیدگاه تحلیل اقتصادی حقوق دکتر حسن فرج مهرابی

3,000,000 ریال

حقوق بین الملل اقتصادی دکتر سید قاسم زمانی

1,800,000 ریال

مباحثی از حقوق بین‌الملل اقتصادی دکتر محمد امامی،محمدمهدی هوشمند

2,200,000 ریال

درآمدی به رویکرد تحلیل اقتصادی حقوق دکتر سیدمرتضی نعیمی

1,350,000 ریال

اصل شفافیت در چارچوب حقوق بین الملل اقتصادی (مبادلات پولی و مالی بین المللی) دکتر سیدعلی حسینی آزاد

1,400,000 ریال

کنترل عمومی مفاسد اقتصادی ایوب یاره خواهی

400,000 ریال

اقتصاد وکالت آینه عدالت حمیدرضا حمیدی عدلی

260,000 ریال